Från den 1 januari 2018
till den 25 september 2020
publicerades Petterssons Persiflager
999 dagar i en obruten rad.
- Nytt sockenrekord i Hellvi!

...ett ögonblick...

Huller om bullerPersiflage index